Citeste si...

 • publicat de Beatrice Urucu
  Luni seara (10 decembrie 2018), în sala festivă a Primăriei din orașul Bichișceaba (Békéscsaba), Ungaria, s-a desfășurat Gala Minorităților din acest oraș. Sunt cinci minorități care trăiesc aici: slovacă, română,...
 • publicat de Beatrice Urucu
  Joi seara, în data de 6 decembrie 2018, Ambasada României la Budapesta a organizat Recepția oficială de Ziua Națională a României, care s-a desfășurat la Hotelul Marriott, din capitala Ungariei,...
 • publicat de Beatrice Urucu
  Țara mea de jale, țara mea de dor! Ai fost cântată de poeți, ai fost pictată de maieștri ai penelului, ai fost văitată de mamele și văduvele războaielor, ai fost...
 • publicat de Beatrice Urucu
  La 100 de ani de la înfăptuirea României mari, fiecare român se întreabă ce simte pentru țara lui. Sentimentele ne străbat mintea și inima, fără ca noi să le putem...
 • publicat de Beatrice Urucu
  Periodicul săptămânal „Cronica”, al Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU), ajuns în cel de-al 15-lea an de existență, a fost sărbătorit printr-un eveniment cultural ce a avut loc...
 • publicat de Alin Roates
  Şcoala Gimnazială Eşelniţa este implicată, în perioada 5 noiembrie 2018 - 30 iunie 2019, în proiectul pilot, super-inovativ « Canoe pentru o Dunăre albastră », derulat în parteneriat cu instituţii şi asociaţii...

„CONDUCEREA STATULUI UCRAINEAN ESTE SURDĂ LA DOLEANŢELE ROMÂNILOR DIN UCRAINA” (DECLARAȚIE)

Participanții la întâlnirea recentă cu vice-ministrul Educației din Ucraina Pavlo Hobzei, liderii societăților pentru cultura românească din regiunea Cernăuți, au semnat o declarație comună, în care condamnă politica statului ucrainean față de minoritățile naționale, exprimându-și dezamăgirea în urma consultărilor-farse pe care le organizează Ministerul Educației cu etnicii români din Ucraina. „Confirmăm încă o dată fermitatea noastră de a lupta cu toate mijloacele legale  pentru  păstrarea  drepturilor de care ne-am bucurat  pe aceste meleaguri  timp de  sute de ani  ca popor  băştinaş  şi  pentru apărarea acestor drepturi  prevăzute,  de altfel,  şi de Constituţia Ucrainei”, se spune în declarația trimisă autorităților române, dar și ucrainene.

Agenția BucPress publică integral această declarație:

D E C L A R A Ţ I E

După  adoptarea  în ultimii ani de către parlamentul Ucrainei a unor legi care încalcă în mod flagrant Constituţia ţării şi drepturile minorităţilor ei naţionale, situaţia  comunităţii românilor din Ucraina  s-a agravat, atingând cote îngrijorătoare  pentru existenţa noastră ca etnie şi ca fiinţe umane. Din păcate, conducerea statului ucrainean, ministerele şi preşedinţia rămân surde la doleanţele exprimate de noi, continuând să promoveze o politică de deznaţionalizare şi asimilare  forţată  a minorităţilor naţionale din Ucraina, îndreptată spre schimbarea caracterului etnic al populaţiei. Cel mai elocvent exemplu în această privinţă  îl constituie Legea Ucrainei despre învăţământ  adoptată în septembrie 2017, precum şi proiectul noii Legi a învăţământului mediu general  din  Ucraina.

La 11 mai 2018, aflându-se într-o vizită de lucru în regiunea Cernăuţi,  ministrul adjunct al  învăţământului din Ucraina, domnul Pavlo Hobzei, însoţit de câţiva salariaţi ai acestei instituţii de stat, au  întreprins o nouă încercare de a  ne convinge că  Legea Ucrainei despre învăţământ şi proiectul noii Legi  despre învăţământul mediu general  sunt benefice  pentru copii etnicilor români din  Ucraina, în timp ce noi ne convingem zi de zi de efectul ei dezastruos asupra identităţii noastre. Aşa-zisa discuţie la „masa rotundă” cu participarea demnitarilor de la Kiev, a unor persoane oficiale  din Administraţia regională de stat Cernăuţi  şi a  unor conducători ai societăţilor publice culturale româneşti din regiunea Cernăuţi  (semnatari ai acestei Declaraţii),  s-a transformat, din păcate,  şi de data  aceasta într-o farsă,  oficialităţile ministeriale ignorând complet argumentele noastre referitoare la încălcările Constituţiei  Ucrainei şi a altor legi, inclusiv europene, privind drepturile minorităţilor naţionale la învăţământ în limba maternă.

Conducerea Ministerului Învăţământului din Ucraina, în loc să ţină seama de cerinţele  noastre, legitime şi fireşti, de a păstra în şcoli procesul de învăţământ în limba maternă şi de a studia mai  calitativ  limba  ucraineană, cerinţe  înaintate în repetate rânduri atât Ministerului, cât şi conducerii de vârf a Ucrainei, a venit cu propunerea ca prevederile articolului 7 al Legii Ucrainei despre învăţământ să fie implementate prin intermediul art. 5 al noului proiect al Legii despre învăţământul mediu general, amânând  din „generozitate”  începutul  procesului de ucrainizare  totală şi definitivă  a  minorităţilor naţionale din ţară  până  în  2023. Adică, ne  oferă posibilitatea să mai fim români încă  vreo 4 ani.

Situaţia creată ne obligă să declarăm încă o dată că noi, reprezentanţii comunităţii românilor din regiunea Cernăuţi, Ucraina, condamnăm politică actualei conduceri promovată faţă de minorităţile naţionale din Ucraina, politică ce  încalcă în mod grosolan Constituţia Ucrainei, şi cerem de urgenţă anularea articolului 7 din Legea Ucrainei despre învăţământ, aplicându-se normele tratatelor internaţionale, toate recomandările Comisiei de la Veneţia şi obligaţiunile internaţionale ale Ucrainei. În opinia noastră, noua Lege despre învăţământul mediu general  trebuie să se bazeze pe articolele 8, 10, 22, 24, 53 şi 119 ale Constituţiei Ucrainei care garantează drepturile minorităţilor naţionale la învăţământ în limba maternă şi nu admit nici un fel de privilegii sau discriminări ale cetăţenilor pe  bază de rasă, naţionalitate sau limbă  maternă.

Totodată, declarăm că orice discuţii pe marginea proiectului noii legi a învăţământului mediu general pot  fi declanşate  doar după redactarea art.7 al Legii Ucrainei despre   învăţământ  şi aducerea lui în conformitate cu normele Constituţiei Ucrainei.

În acelaşi timp ne adresăm Statului Român, care ar trebui să monitorizeze modul în care Ucraina respectă prevederile articolelor 13 şi 19  din Tratatul cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între România şi Ucraina semnat în 1997 de conducătorii celor două state şi ratificat de parlamentele ambelor ţări. Or, în articolul 13, punctul 5, scrie negru pe alb că ambele ţări vor crea pentru persoanele aparținând minorității române din Ucraina și pentru cele aparținând minorității ucrainene din România, aceleași condiții pentru studierea limbii lor materne şi că „ persoanele sus-menționate au dreptul să fie instruite în limba lor maternă, într-un număr necesar de școli și instituții de stat pentru învățământ și specializare, situate ținând seama de răspândirea geografică a minorităților respective. Ele au, de asemenea, dreptul de a folosi limba lor maternă în raporturile cu autoritățile publice, în conformitate cu legislația națională și cu angajamentele internaționale ale părților contractante” .

Deci,  cum  respectă  astăzi Ucraina  obligaţiile asumate  în 1997 şi  care e poziţia  României  faţă  de politica de asimilare forţată a etnicilor  români  din Ucraina, promovată în ultimii ani de conducătorii de la Kiev?

Prin  actuala declaraţie  confirmăm încă o dată fermitatea noastră de a lupta cu toate mijloacele legale  pentru  păstrarea  drepturilor de care ne-am bucurat  pe aceste meleaguri  timp de   sute de ani  ca popor  băştinaş  şi  pentru apărarea acestor drepturi  prevăzute,  de altfel,  şi de Constituţia Ucrainei. Vom lupta inclusiv pentru păstrarea învăţământului în limba maternă, iar toate discuţiile pe marginea unor proiecte de legi noi referitoare la limba învăţământului din Ucraina  vor fi purtate de noi cu oficialităţile ucrainene numai după aducerea lor în concordanţă  cu prevederile art. 8, 10, 22, 24, 53 şi 119 ale Constituţiei, precum şi după aplicarea tuturor recomandărilor Comisiei de la Veneţia şi a altor organisme europene privind  Legea Ucrainei despre învăţământ. 

Vasile  TĂRÂŢEANU, preşedintele Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”, membru de onoare al Academiei Române;

Ilie T. ZEGREA, preşedintele Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi;

Aurica BOJESCU, Secretar responsabil al Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”;

Nicolae  ŞAPCĂ, vicepreşedintele Societăţii pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu”;

Iurie LEVCIC, directorul Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești.

Arcadie MOISEI, şeful direcţiei şcoli şi învăţământ a Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”  din Cernăuţi;

Marin GHERMAN, preşedintele Centrului Media „BucPress”;

Nicolae TOMA, redactor şef  al ziarului „Zorile Bucovinei”;

Vitalie ZÂGREA, preşedintele Ligii Tineretului Român „Junimea” din regiunea Cernăuţi

 

sursa: Bucpress

 

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Adaugă comentariu

Prezenta Politică stabileşte regulile şi principiile pe care trebuie să le respecte orice utilizator al site-ului. Sarcina moderatorilor este aceea de a NU permite apariţia de comentarii care nu respectă prezenta Politică.
- Comentariile trebuie făcute la subiect şi în termeni decenţi. Cele vulgare, injurioase, xenofobe, rasiste sau instigatoare la ură sau violenţă nu sunt permise.
- Comentariile care conţin ameninţări sau atacuri la adresa unei persoane sau a unui grup de persoane nu sunt permise.
- Comentariile calomnioase sau cele prin care sunt făcute publice nu vor fi validate.
- Comentariile care conţin propuneri sau oferte de afaceri, comentariile cu conţinut publicitar sau trimiteri către site-uri comerciale nu vor fi validate.


TV Privesc.EU Live

Parteneri

12659700 10208246691941340 2019297651 n

logo4

 

zorile bucovinei

 

Radio Cernauti

 

sigla BucPress

 

tae b1