Citeste si...

someri simbol 18105600Din 4 decembrie 2016, noi măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă au fost adoptate de catre Guvernul Romaniei, acestea vizând atât persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă cât şi angajatorii (prin diferite forme de stimulare a creării de noi locuri de muncă), fonduri europene și de la bugetul de stat urmind a fi îmbinate și direcționate pentru susținerea măsurilor active de ocupare. Practic, aceste măsuri  au fost regândite și includ mai multe categorii de beneficiari, astfel încât să aibă efecte reale pe piata muncii.

Astfel, prin modificările legislative, este inclusă în rândul beneficiarilor de măsuri active de ocupare categoria tinerilor care nu au loc de muncă și nici nu urmează vreo formă de învățământ sau de formare profesională (Not in Employment, Education or Training – NEET). Această categorie, una dintre cele mai vulnerabile de pe piața muncii, nu a fost țintită până acum prin programele de ocupare a fortei de munca. O altă categorie nou inclusă în pachet pentru a beneficia de măsuri active de ocupare este cea a șomerilor de lungă durată, de asemenea un grup vulnerabil puțin sprijinit până în prezent.

Între măsurile concrete incluse în noul pachet se găsesc măsuri active destinate ocupării ce încurajează mobilitatea lucrătorilor prin acordarea unor prime (de activare, de încadrare sau de instalare) sau decontarea navetei. Spre exemplu, șomerii care decid să își schimbe domiciliul la o distanță mai mare de 50 kilometri, pentru a deveni angajați, vor beneficia de o primă de instalare de 12.500 de lei. Finanțarea acestor măsuri active se va face, pentru prima dată, din fonduri externe nerambursabile și din fondurile publice naționale aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj. Totodată, OUG nr 60/2016,care completează și modificăLegea nr 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă majorează și cuantumul subvențiilor acordate angajatorilor.

 

Principalele propuneri de modificare și completare se referă la:

acordarea uneiprime de activare în valoare de 500 leineimpozabilă șomerilor înregistrați care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 3 luni;

schimbarea cuantumului și modalității de acordare aprimei de încadrare– cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă; această primă de încadrare se va acorda lunar, pentru o perioadă de 12 luni, șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil sau reședința;

schimbarea cuantumului și modalității de acordare a primei de instalare – aceasta se acordă persoanelor înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îşi au domiciliul sau reședința şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia; prima de instalare se acordă în cuantum diferențiat:

a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul;

b) 15.500 lei pentru persoanele care sunt însoțite de membrii familiei care își schimbă domiciliul;

c)în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei;

d) în situația în care persoanelor care îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare li se asigură de către angajator sau autoritățile publice locale sau centrale, locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, acestea beneficiază, fiecare, doar de o primă de instalare în cuantum de:

-3.500 lei pentru situațiile prevăzute la punctele a) și c);

-6.500 lei pentru situația prevăzută la punctul b).

prima de instalare, in cuantumurile de la punctele a), b) și c) se acordă în două tranșe: o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării și o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare;

-  prima de instalare stabilită în cuantumul prevăzut la punctul d) se acordă într-o singură tranșă.

prima de instalare se acordă și persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la libera circulației a lucrătorilor în spațiul UE și SEE pe o perioadă de cel puțin 36 luni, în cuantumurile și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

definirea grupului țintă eligibil pentru primele de mobilitate (prima de încadrare și prima de instalare), astfel încâtde aceste măsuri să poată beneficia toate persoanele șomere înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care au domiciliul /reședința sau își stabilesc noul domiciliu/reședința în zonele prevăzute în Planul Național de Mobilitatecare se aprobă și se actualizează prin Hotărâre de Guvern, la propunerea MMFPSPV.

Pachetul de măsuri active de combatere a somajului adoptate in baza OUG nr 60/2016 majorează cuantumul subvențiilor acordate angajatorilor, prin plata unei valori nominale. În plus, aceste subvenții se vor da și pentru încadrarea în muncă a unor categorii noi, respectiv șomerii de lungă durată și tinerii NEET, astfel:

-angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat o sumă în cuantum de 900 lei;

-angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată, absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma în cuantum de 900 lei pe o perioadă de 18 luni;

-angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri de lungă durata, tineri NEET sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 900 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni;

-angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum şi angajatorii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni;

-angajatorii care încadrează în muncă, şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 900 lei;

-subvențiile se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat de persoanele angajate din categoriile prevăzute anterior, precum şi pentru perioadele în care persoanele se află în concediu de odihnă.

Citeşte mai departe ...

vot 1 07970400 36632100Mehedinţiul va fi reprezentat în Parlamentul României de 4 deputaţi şi 2 senatori. Scorul mare obţinut de PSD, în Mehedinţi, la alegerile din 11 decembrie aduce acestei formaţiuni politice 3 locuri la Camera Deputaţilor şi unul la Senat. PNL obţine cu chiu cu vai un loc la Camera Deputaţilor, iar ALDE un post de senator.

 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR:

1. Constantin Truşcă (PSD)

2. Vlad Bontea(PSD)

3. Alexandru Bălănescu(PSD)

4. Virgil Popescu(PNL)

 

SENAT:

1. Liviu Mazilu(PSD)

2. Ionuţ Sibinescu(ALDE)

 

Co-preşedintele PNL Mehedinţi, Marius Bălu, cotat cu cele mai multe şanse pentru un nou mandat de senator, a rămas în afara Parlamentului. Din cauza procentului mic obţinut în Mehedinţi, liberalii abia au obţinut un singur post de deputat, în urma redistribuirii. Aşa se face că Virgil Popescu este singurul liberal din Mehedinţi care ajunge în Parlament. În schimb, pentru ALDE este o mare victorie trimiterea lui Ionuţ Sibinescu în Senatul României. ALDE Mehedinţi a obţinut 7,95% din voturile alegătorilor, cu mult peste colegii lor din judeţele vecine. În Dolj, de exemplu, ALDE condus de Ion Cupă,  abia a scos 5%. 

 

Citeşte mai departe ...

prim.jpgStudenții Universității din Craiova, ce urmează cursurile Facultății de Litere și Facultății de Pedagogie din cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu Severin, au fost invitați să participe la o dezbatere cu tema: CREDINȚE, TRADIȚII, OBICEIURI.

Evenimentul organizat de Secția de Etnografie și Artă Populară a Muzeului Regiunii Porților de Fier, la Pavilionul Multifuncțional din Str. Independenței nr.2, în ziua de luni, 12 decembrie, 2016, și-a propus să-i aducă mai aproape pe tineri de valorile și practicile tradiționale specifice acestei perioade a anului și să sublinieze semnificația acestor obiceiuri și necesitatea perpetuării lor în timp. Seminarul a beneficiat și de prezența părintelui Alin Dumitru, care a marcat importanța spirituală a sărbătorii Nașterii Domnului pentru poporul român și toate evenimentele religioase referitoare la acest moment. Totodată, câțiva membrii ai Corului Kinonia al Episcopiei Severinului și Strehaiei, au susținut un minirecital de colinde tradiționale din zona de nord a județului Mehedinți.

 La final, toți participanții au primit colindeți, mere și nuci, așa cum se obișnuiește încă în satele Mehedințiului.  

 

 

Alexandra Dediu  

Citeşte mai departe ...

ion cupaDeputatul Ion Cupă îşi păstrează locul în Parlament. Fostul director al Finanţelor Publice Mehedinţi a candidat în judeţul Dolj, din partea ALDE. Numărul voturilor strânse de partidul lui Tăriceanu, în Dolj, depăşeşte 14.000, iar acest rezultat îl plasează pe Ion Cupă pe locul al zecelea pe ţară. În aceste condiţii, Cupă îşi păstrează locul de deputat obţinut în urmă cu 4 ani, în Gorj, din partea PDL. 

La nivel naţional, ALDE a obţinut, potrivit datelor oferite de BEC la ora 10,00, pentru Camera Deputaţilor - 5,62%, iar pentru Senat - 6,22%, din voturile alegătorilor. Mandatele sigure obţinute de ALDE sunt: 1 loc la Senat şi 3 locuri la Camera Deputaţilor. Totuşi, numărul mandatelor va spori, în urma redistribuirii. Ion Cupă este unul din parlamentarii care obţine mandatul în urma redistribuirii.

Citeşte mai departe ...

k2 items src 284638becb07bf744b16f4e61f0b701eInformaţii de ultimă oră arată că PSD Mehedinţi întruneşte, înainte de finalizarea numărării voturilor, scorul necesar obţinerii a 3 mandate  de parlamentar. Aceasta înseamnă, că la această oră se ştie sigur faptul că PSD Mehedinţi a obţinut un mandat de  senator şi două de deputat. Scorul mare înregistrat de social-democraţi, în judeţul Mehedinţi, îi îndreptăţeşte să spere şi la alte mandate, dar după finalizarea procesului de numărare a voturilor, la redistribuire.

La PNL, situaţia este delicată. Liberalii aşteaptă încheierea centralizării voturilor şi  redistribuirea pentru a şti cine merge în Parlament. Totuşi, calculele indică faptul că Virgil Popescu va obţine un mandat de deputat. Rămâne de văzut câte mandate vor obţine liberalii în Mehedinţi, în condiţiile în care PSD a câştigat fără drept de apel, iar ALDE se îndreaptă spre un scor rezonabil.

Citeşte mai departe ...

alegeri 67312100Numărătoarea paralelă efectuată de partide, confirmă datele furnizate pe surse. La PSD, bucuria este foarte mare, pentru că numărătoarea dă un procent cuprins între 68% şi 70%. În schimb, la PNL, s-a aşternut doliul, întrucât scorul pare să fie de aproximativ 15%. Este unul dintre cele mai mai scăzute procente obţinute de liberali, în Mehedinţi, în ultimele decenii. Acest fapt îi va costa scump şi îi va afecta la numărul reprezentanţilor pe care îi vor trimite în Parlament. Datele obţinute pe surse, la această oră, indică faptul că Marius Bălu pierde locul de la Senat. După cum arată numărătoarea paralelă, va fi o minune dacă Bălu va intra în Parlament. 

Citeşte mai departe ...

TV Privesc.EU Live

Parteneri

12659700 10208246691941340 2019297651 n

logo4

 

zorile bucovinei

 

Radio Cernauti

 

sigla BucPress

 

tae b1