Citeste si...

ÎNSCRIERI LA FACULTATEA DE LITERE DIN DROBETA TURNU SEVERIN

univ2Facultatea de Litere din Drobeta Turnu Severin are o ofertă educațională bogată pentru anul universitar 2017-2018. Între 17 și 22 iulie încep înscrierile pentru specializarea Limba și literatura română- O limbă și literatură modernă(engleză, franceză). Pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar,  perioada de înscriere este cuprinsă între 17 și 21 iulie. În data 22 iulie se desfășoara proba eliminatorie la Pedagogia învățământului primar și preșcolar(PIPP). 

  • Admiterea la studii universitare de licenta se face pe bază de dosar, în ordinea descrescătoare a mediei de la bacalaureat.
  • Au drept de înscriere la concurs:
  • -   absolvenţii de liceu cu diplomă de  bacalaureat sau adeverinţă de absolvire pentru promoţia 2017;
  • -   studenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
  • -persoanele cu studii superioare care doresc sã obţină o a doua profesie specificã specializărilor Facultăţii de Litere.

Rezultatele se vor afișa în 24 iulie, iar confirmarea locurilor va avea loc în 25 și 26 iulie.

Pe lângă studiile universitare de licență, Facultatea de Litere din Drobeta Turnu Severin organizează cursuri masterale cu specializarea Consiliere educațională și dezvoltarea carierei.   Admiterea la studii universitare de masterat se face numai pe baza diplomei ce finalizează ciclul I de studii universitare. Admiterea la ciclul masteral se face prin probă scrisă, cu notă, din bibliografia şi tematica masterului, afişate pe site-ul Facultaţii de Litere. Perioada de înscriere la Masterat este cuprinsă între 11 și 12 septembrie, iar concursul de admitere se va desfășura în 13 septembrie. 

 

Actele necesare pentru înscriere:

La înscriere se depun actele în copie legalizată.

La înmatriculare se depune Diploma de bacalaureat în original şi nu se ridică pe perioada şcolarizării (vă  recomandăm să păstraţi la domiciliu copii legalizate).

PENTRU ADMITERE FACULTATE (LICENŢĂ/MASTERAT):

1. Dosar mapă;

2. Cerere de înscriere tip (în momentul înscrierii);

3. Diploma de bacalaureat - copie legalizată;

4. Foaia matricolă - copie legalizată;

5. Certificatul de naştere - copie legalizată;

6. Carte de identitate - copie;

7. Adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicul de familie (cu specificaţia medicului "apt pentru facultate") - original;

8. Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (scutirea se aprobă doar pentru o singură universitate, facultate) - original;

9. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere la concursul de admitere;

10. Candidaţii care sunt studenţi prezintă la înscriere adeverinţa de student cu situaţia şcolară încheiată (studenţi integralişti), adeverinţa (de student sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă) - original;

11. Candidaţii care sunt absolvenţi de o altă facultate prezintă la înscriere copie legalizată după diploma de licenţă, copie legalizată după foaia matricolă sau suplimentul la diplomă;

12. Diploma de licenţă – copie legalizată (pentru MASTERAT);

13. Foaia matricolă/Supliment licenţă-copie legalizată (pentru MASTERAT);

14. Procură notarială pentru împuternicit (în cazul în care candidatul nu se prezintă personal la înscriere) - original.

- ATENŢIE! - PENTRU TOŢI CANDIDAŢII (ZI)

Candidaţii respinşi trebuie să-şi ridice dosarul în termen de o lună de la afişarea rezultatelor finale. După această perioadă, dosarele se topesc.

 

Facultatea de Litere a Centrului Universitar Drobeta Turnu Severin este parte integrantă a Universității din Craiova. 

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Adaugă comentariu

Prezenta Politică stabileşte regulile şi principiile pe care trebuie să le respecte orice utilizator al site-ului. Sarcina moderatorilor este aceea de a NU permite apariţia de comentarii care nu respectă prezenta Politică.
- Comentariile trebuie făcute la subiect şi în termeni decenţi. Cele vulgare, injurioase, xenofobe, rasiste sau instigatoare la ură sau violenţă nu sunt permise.
- Comentariile care conţin ameninţări sau atacuri la adresa unei persoane sau a unui grup de persoane nu sunt permise.
- Comentariile calomnioase sau cele prin care sunt făcute publice nu vor fi validate.
- Comentariile care conţin propuneri sau oferte de afaceri, comentariile cu conţinut publicitar sau trimiteri către site-uri comerciale nu vor fi validate.


TV Privesc.EU Live

Parteneri

12659700 10208246691941340 2019297651 n

logo4

 

zorile bucovinei

 

Radio Cernauti

 

sigla BucPress

 

tae b1